รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบเข้าเรียนม.1 ปีการศึกษา 2566 :: โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

กำหนดสอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ณ อาคารมรกต ชั้น 3  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

เวลา 08.30 - 12.00 น. 

ชื่อไฟล์ : 1680338434_รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนม.1ปี2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1680338434_รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนม.1ปี2566.pdfข้อมูลพื้นฐาน

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/พันธกิจ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง