โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
Avatar
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ภาพกิจกรรมประกาศด่วน!

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
“ปลอดกัญชา” ภายในสถานศึกษา
ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ"ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ถึงประโยชน์ และโทษรุนแรง ของ"กัญชา" เพื่อเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีเพียงพอให้เด็กๆลูกๆของเรา ก่อนที่จะต้องกลับมาแก้ปัญหาที่อาจจะรุนแรงกว่าอดีต
ด้วยความปราถนาดีจาก...โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลด้านล่างของหน้าเพจ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 กระดานถาม-ตอบ Q&A O9 Social Network (Facebook Page) O10 แผนดำเนินงานประจำปี O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 017 E-Service ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


  • รายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
  • 11
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เผยแพร่วันที่ : 19 ม.ค. 2565 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 372

Page 1 of 1

ทำเนียบบุคลากร

นางสาวทัศนี นุชนวลรัตน์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร : 043237589
Email : nonchai1@hotmail.com


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

ทดสอบเพิ่มบล๊อกเมนูขวา

เพิ่มหัวข้อเรื่อง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานราชการ


ลิ้งหน่วยงานภายนอก

เว็บไซต์ สพม.
รายชื่อเว็บไซต์ สพม. และผู้บริหาร


ติดตามเรา Facebook

รับ-ส่ง อีเมลภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง