ฝ่ายบริหารงานทั่วไป :: โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

นายสังคม กัณหา
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นายสังคม กัณหา
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นายสังคม กัณหา
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.comข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง