ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น :: โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

นางธัญน์จิรา อภิรมยานนท์
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:0855364545 took21.thunjira@gmail.com


นางธัญน์จิรา อภิรมยานนท์
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:0855364545 took21.thunjira@gmail.com


นางธัญน์จิรา อภิรมยานนท์
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:0855364545 took21.thunjira@gmail.com


นางธัญน์จิรา อภิรมยานนท์
ครูประจำชั้น ม.1/1
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:0855364545 took21.thunjira.gmail.com


นายทรงพล พลเยี่ยม
ครูประชั้น ม.1/2
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นางวันวิิสาข์ พรมเมือง
ครูประจำชั้น ม.2/1
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นางสาววไลลักษณ์ แก้วต้วย
ครูประจำชั้น ม.2/2
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นางสาวนันทนา ลีโคตร
ครูประชั้น ม.3/1
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นางธัญน์จิรา อภิรมยานนท์
ครูประจำชั้น ม.1/1
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:0855364545 took21.thunjira.gmail.com


นายทรงพล พลเยี่ยม
ครูประชั้น ม.1/2
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นางวันวิิสาข์ พรมเมือง
ครูประจำชั้น ม.2/1
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นางสาววไลลักษณ์ แก้วต้วย
ครูประจำชั้น ม.2/2
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นางสาวนันทนา ลีโคตร
ครูประชั้น ม.3/1
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นางธัญน์จิรา อภิรมยานนท์
ครูประจำชั้น ม.1/1
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:0855364545 took21.thunjira.gmail.com


นายทรงพล พลเยี่ยม
ครูประชั้น ม.1/2
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นางวันวิิสาข์ พรมเมือง
ครูประจำชั้น ม.2/1
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นางสาววไลลักษณ์ แก้วต้วย
ครูประจำชั้น ม.2/2
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นางสาวนันทนา ลีโคตร
ครูประชั้น ม.3/1
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นางสมปอง ศิริ
ครูพิเศษสายชั้น ม.1
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นางสมปอง ศิริ
ครูพิเศษสายชั้น ม.1
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.com


นางสมปอง ศิริ
ครูพิเศษสายชั้น ม.1
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โทร:043237589 nonchai1@hotmail.comข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง