ฝ่ายบริหาร :: โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร:08099088004 admin@nonchai.ac.th


นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร:08099088004 admin@nonchai.ac.th


นางสาวทัศณี นุชนวลรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร:08099088004 admin@nonchai.ac.th


ดร.ภัททิรา ชำกรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร:0970009000 test@nonchai.ac.th


ดร.ภัททิรา ชำกรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร:0970009000 test@nonchai.ac.th


ดร.ภัททิรา ชำกรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร:0970009000 test@nonchai.ac.thข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง