อัลบั้มภาพกิจกรรม :: โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
Avatar
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ภาพกิจกรรมประกาศด่วน!

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
“ปลอดกัญชา” ภายในสถานศึกษา
ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ"ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ถึงประโยชน์ และโทษรุนแรง ของ"กัญชา" เพื่อเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีเพียงพอให้เด็กๆลูกๆของเรา ก่อนที่จะต้องกลับมาแก้ปัญหาที่อาจจะรุนแรงกว่าอดีต
ด้วยความปราถนาดีจาก...โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลด้านล่างของหน้าเพจ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 กระดานถาม-ตอบ Q&A O9 Social Network (Facebook Page) O10 แผนดำเนินงานประจำปี O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 017 E-Service ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


 • ภาพกิจกรรม
  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
  Page 1 of 8

  นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้บูรณาการ “กินอยู่เป็น” ในหัวข้อ “น้ำสมุนไพรใบเตย” ได้เเก่น้ำกระเจี๊ยบใบเตย...

  โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2022

  15 กันยายน 2565 ทีมงานนักการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยร่วมมือร่วมใจช่วยกันติดป้ายประกาศนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ...

  โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022

  26 สิงหาคม 2565 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเเละร่วมพูดคุยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองค่ะ

  โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2022

  วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565...

  โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2022

  ขอนำเสนอกิจกรรมดีๆของคณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยคุณครูสุทธภา ไชยมี หัวหน้าช่วงชั้น ป.1-3...

  โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เมื่อ วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2022

  https://youtu.be/8IfkJ_4dqr8 30 กันยายน 2565 “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” คุณครูพงศาสตรา ศรีปิตา...

  โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เมื่อ วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2022

  รองนายกนครขอนแก่น เปิดโครงการหยดน้ำแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 33 วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ...

  โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เมื่อ วันพุธที่ 28 กันยายน 2022

  ดช.ธีรศาสต์ ทัพซ้าย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหมากรุกไทย ในงานมหกรรมหมากกระดานกรมพลศึกษา 2565 ...

  โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2022

ทำเนียบบุคลากร

นางสาวทัศนี นุชนวลรัตน์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร : 043237589
Email : nonchai1@hotmail.com


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

ทดสอบเพิ่มบล๊อกเมนูขวา

เพิ่มหัวข้อเรื่อง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานราชการ


ลิ้งหน่วยงานภายนอก

เว็บไซต์ สพม.
รายชื่อเว็บไซต์ สพม. และผู้บริหาร


ติดตามเรา Facebook

รับ-ส่ง อีเมลภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง