โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
Avatar
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ภาพกิจกรรมประกาศด่วน!

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
“ปลอดกัญชา” ภายในสถานศึกษา
ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ"ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ถึงประโยชน์ และโทษรุนแรง ของ"กัญชา" เพื่อเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีเพียงพอให้เด็กๆลูกๆของเรา ก่อนที่จะต้องกลับมาแก้ปัญหาที่อาจจะรุนแรงกว่าอดีต
ด้วยความปราถนาดีจาก...โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลด้านล่างของหน้าเพจ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O8 กระดานถาม-ตอบ Q&A O9 Social Network (Facebook Page) O10 แผนดำเนินงานประจำปี O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 017 E-Service ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
“ปลอดกัญชา” ภายในสถานศึกษา
ทุกอย่างมีสองด้านเสมอ"ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ถึงประโยชน์ และโทษรุนแรง ของ"กัญชา" เพื่อเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีเพียงพอให้เด็กๆลูกๆของเรา ก่อนที่จะต้องกลับมาแก้ปัญหาที่อาจจะรุนแรงกว่าอดีต
ด้วยความปราถนาดีจาก...โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น


โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ยินดีต้อนรับ

หลักสูตรปากท้องต้องอิ่ม โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย


กิจกรรมบน Facebook

นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้บูรณาการ “กินอยู่เป็น” ในหัวข้อ “น้ำสมุนไพรใบเตย” ได้เเก่น้ำกระเจี๊ยบใบเตย...

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2022

15 กันยายน 2565 ทีมงานนักการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยร่วมมือร่วมใจช่วยกันติดป้ายประกาศนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ...

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022

26 สิงหาคม 2565 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเเละร่วมพูดคุยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองค่ะ

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2022

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565...

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2022

ภาพกิจกรรม

รายการข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

ผลงานนักเรียน
โล่รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี 2559..

สพฐ. มอบโล่รางวัล “โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับ..

การมอบโล่รางวัล โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ..

โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงเชิดชูเกียรตินักเรียนมอบรางว..

น้องนายพาทัวร์...ตอน ไปดูโรงเรียน(เด่นหล้า)ของผมกั..

รับรางวัลการประกวดวาดภาพ..


รายการวิดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

ข่าวทั่วไป

หนังสือราชการ สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ : แนวทางขั้นตอนการขึ้นทะเบียนมีดังนี้การรับขึ้นทะเบียนจะรับในช่วงเดือน 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งปีนี้จะเริ่มรับขึ้นทะเบียนในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 เพื่อรับเบี้ยยังชีพฯในปีงบประมาณ 2560 โดยผู้ที่มีสิทธิรับขึ้นทะเบียนต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2499 กรณีผู้สูงอายุ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินดือนหรือรายได้จากรัฐ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาที่ อบต.หนองบัวทอง สำนักงานปลัด อบต.

คำตอบ : จ่ายช่วงวันที่ 3 – 10 ของเดือน

คำตอบ : “ท้องถิ่นก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

คำตอบ : สามารถดูได้จากอัตราค่าบริการสาธารณสุขจากกรมบัญชีกลาง คะ คลิกที่นี่

คำตอบ : ติดต่อเรา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170 โทร. 043-210-755 Fax. saban@domanin.go.th Email : admin@domanin.go.th


เว็บบอร์ด


ทำเนียบบุคลากร

นางสาวทัศนี นุชนวลรัตน์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร : 043237589
Email : nonchai1@hotmail.com


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

ทดสอบเพิ่มบล๊อกเมนูขวา

เพิ่มหัวข้อเรื่อง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

หน่วยงานราชการ


ลิ้งหน่วยงานภายนอก

เว็บไซต์ สพม.
รายชื่อเว็บไซต์ สพม. และผู้บริหาร


ติดตามเรา Facebook

รับ-ส่ง อีเมลภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง