เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

ภาพกิจกรรม ๒๕๕๙

กิจกรรมวันแม่

อังคารที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ผู้บริหาร, คณะกรรมการสถานศึกษา, คณะครูและบุคลากร, นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินรนาถ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกและสำนึกในพระคุณของแม่ผู้ให้ชีวิตและความรักอย่างบริสุทธิ์  บรรยากาศในงานอบอวนและอิ่มเอมไปด้วยพลังแห่งรัก....คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ

 

    

    

    

กิจกรรมวันอาเซียน

ศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘....โรงเรียนได้จัดงานวันอาเซียน กิจกรรมการแสดงและฐานการเรียนรู้วิชาการเกี่ยวกับอาเซียน เช่น อาหาร การแต่งกาย             การสื่อสาร แข่งขันการตอบปัญหา เป็นต้น อ่านต่อ

 

    

    

    

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาการ ๕ โครงงาน

     
       
       
      
      
โครงงงาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงงงาน ศิลปะศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงงงานคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา
โครงงงาน สังคมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 

  "ความรู้  
คู่คุณธรรม
นำสู่อนาคต"
โรงเรียนจัดงานวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  ปลูกฝังคุณธรรมด้วยการรู้จักการทำบุญตักบาตรหลังจากนั้นก็มอบขนมและของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี  กรรมการสถานศึกษา  ให้กับนักเรียน

อ่านต่อ


 

 ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘  เวลา ๑๘.๐๐ น.

เทศบาลนครขอนแก่นจัดงาน "วันกตัญญูบูชาครู" และมอบรางวัลครูหัวใจทองคำ       ประจำปี ๒๕๕๘
คุุณครูที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้คือ  คุณครูสมบูรณ์  พรหมจารย์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
อ่านต่อ

 


 

 

พัฒนาครูเพื่อครูมืออาชีพ....บทบาทครูแห่งศตวรรษที่ ๒๑
กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกให้ครูเห็นบทบาทของการเป็น Coach และ Facilitator แบบกัลญาณมิตรและการประเมินเพื่อคืนอำนาจการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
อ่านต่อ
 


รับโล่ห์รางวัลห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ ๒๑
โครงการ Samsung Smart Learning Center ...ได้มอบโล่ห์รางวัลให้แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการ  ในการนี้ครูสัญญา มัครินทร์ เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมเสวนาการขับเคลื่อนการเรียนรู้วิชาบูรณาการ
อ่านต่อ

 ข่าว/กิจกรรมของโรงเรียน

++ ประกาศรับสมัครครูปฐมวัย 31-ต.ค.-11-พ.ย.59

++ กำหนดการจัดกิจกรรมวันแม่

++ ประกาศการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา

++ ประชุมคณะกรรรมการสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

 

 
   
   

เลขที่ ๑๐๗/๙ หมู่ ๑๒  ถ.ราษฎร์คนึง  ต.ในเมือง  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ :  ๐-๔๓๒๓-๗๕๘๙  , โทรสาร  :  ๐-๔๓๒๓-๕๔๓๖

©2014 by nonchai.ac.th